Bài tập về to v và ving có đáp án

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

videoclipvn.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Tổng hợp bài xích tập về to V cùng V-ing giờ anh 10 tất cả đáp án, chọn lọc, tài liệu bao hàm 7 trang, đầy đủ lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài xích tập tất cả đáp án, giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi học kì II môn giờ Anh sắp đến tới. Chúc những em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được kết quả như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tham khảo và mua về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

Exercise 1. Give the correct khung of the word in brackets.

1. They are used khổng lồ (prepare) _______ new lessons.

2. By (work) _______ day & night , he succeeded in ( finish) _______ the job in time.

3. His doctor advised him (give) _______up (smoke)_______.

4. Please stop (talk)_______. We will stop (eat) _______lunch in ten minutes.

5. Stop (argue) _______and start (work) _______.

6. I lượt thích (think) _______carefully about things before (make) _______decision.

7. Ask him (come) _______in. Don"t keep him (stand) _______at the door.

8. Did you succeed in (solve) _______the problem?

9. Don’t forget (lock)_______ the door before (go)_______ to lớn bed.

10. Don’t try (persuade) _______ me . Nothing can make me (change)_______ my mind.

Exercise 2: Chia những động từ vào ngoặc sau đây thành dạng to lớn V hoặc V-ing

1. Phái mạnh suggested ________ (talk) the children to school yesterday.

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

Xem thêm: Nơi Bán Bóng Đèn Halogen Lò Nướng Thủy Tinh 1200W, Bong Den Nuong Halogen

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes và shoes.

12. Bởi vì you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì it?