Chân trời sáng tạo lớp 1

*
Giảm giá bán vpp - Đồ dùng học viên 5%
*
Giảm giá bán đồ nghịch 5%
*
Giảm kệ sách giáo khoa 5%
*
Giảm kệ sách tham khảo10%
*
Giảm sách văn học10%
*
Giảm giá combo sách15%


Bộ Sách Giáo Khoa + Sách bổ trợ Lớp 1 - Chân Trời trí tuệ sáng tạo - Năm 2021-2022 (Gồm đôi mươi Cuốn):

STTTênGiá bìa
1G2BH1G001M20VBT Đạo đức 1 - Chân trời 10.000
2G2BH1M001M20VBT Mĩ thuật 1 - Chân trời 10.000
3G2BH1Q001M20VBT hoạt động trải nghiệm 1 - Chân trời 15.000
4G2BH1R001M20VBT âm thanh 1 - Chân trời 13.000
5G2BH1T001M20VBT Toán 1/1 - Chân trời 16.000
6G2BH1T002M20VBT Toán 1/2 - Chân trời 15.000
7G2BH1V001M20VBT tiếng Việt 1/1 - Chân trời 12.000
8G2BH1V002M20VBT giờ đồng hồ Việt 50% - Chân trời 15.000
9G2BH1V003M20Tập viết 1/1 - Chân trời 9.000
10G2BH1V004M20Tập viết 1/2 - Chân trời 7.000
11G2BH1X001M20VBT tự nhiên và thoải mái xã hội 1 - Chân trời 16.000
12G2HH1E001M20Giáo dục thể chất 1 - Chân trời 16.000
13G2HH1G001M20Đạo đức 1 - Chân trời 13.000
14G2HH1M001M20Mĩ thuật 1- Chân trời 13.000
15G2HH1Q001M20Hoạt động trải nghiệm 1 - Chân trời 16.000
16G2HH1R001M20Âm nhạc 1 - Chân trời 12.000
17G2HH1T001M20Toán 1 - Chân trời 28.000
18G2HH1V001M20Tiếng Việt 1/1 - Chân trời 33.000
19G2HH1V002M20Tiếng Việt 1/2 - Chân trời 31.000
20G2HH1X001M20Tự nhiên xóm hội 1- Chân trời 24.000
Tổng 324.000

Công ty CP chế tạo sách Giáo Dục-Nhà xuất bạn dạng Giáo dục Việt Namlà Đơn vị phạt hành chính thức Sách giáo khoa năm học 2021 - 2022. Trân trọng reviews tới Quý thầy/Cô, cha mẹ vàcác em học tập sinh.