ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU SIÊU SÁNG 200W

GPX H9 sử dụng chip led T6 mang lại ánh sáng khỏe khoắn và bền bỉ.Đèn có công suất chiếu sáng liên tục 8-10h ở chính sách sáng mạnh bạo nhất.
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"10","height":"8","dimensions_html":"12 × 10 × 8 cm","display_price":285,"display_regular_price":350,"image":"title":"eaa848117a5f8201db4e","caption":"","url":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e.jpg","alt":"","src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-600x600.jpg","srcset":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-600x600.jpg 600w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-300x300.jpg 300w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-1024x1024.jpg 1024w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-150x150.jpg 150w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-768x768.jpg 768w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-1536x1536.jpg 1536w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-2048x2048.jpg 2048w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-100x100.jpg 100w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"354","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":227,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"GPX H9","variation_description":"","variation_id":358,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.3","weight_html":"0.3 kg"},"attributes":"attribute_anh-sang":"","availability_html":"cu00f2n 227 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"12","width":"10","height":"","dimensions_html":"12 × 10 cm","display_price":285,"display_regular_price":350,"image":"title":"eaa848117a5f8201db4e","caption":"","url":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e.jpg","alt":"","src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-600x600.jpg","srcset":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-600x600.jpg 600w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-300x300.jpg 300w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-1024x1024.jpg 1024w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-150x150.jpg 150w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-768x768.jpg 768w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-1536x1536.jpg 1536w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-2048x2048.jpg 2048w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-100x100.jpg 100w, http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://videoclipvn.com/wp-content/uploads/2020/08/eaa848117a5f8201db4e-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"354","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":227,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"GPX H9","variation_description":"","variation_id":359,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.3","weight_html":"0.3 kg">">