câu chữ

Câu chuyện ban đầu khi cậu bé xíu Shindou Hikaru táy máy căn gác xếp của ông nội nhằm tìm xem bao gồm gì có thể bán lấy tiền được và phát hiện một chiếc bàn cờ vây cổ, không một ai nhìn thấy vết máu trên bàn cờ ngoài cậu. Kỳ thực, chính là bàn cờ bị ám bởi hồn ma của Fujiwara no Sai, một kỳ thủ cờ vây tới từ thời đại Heian, vốn là fan dạy cờ vây mang lại nhà vua nhưng do bị ganh ghét hãm sợ hãi nên đã trở nên đuổi ngoài thành. Uất ức, sai trầm bản thân xuống sông từ bỏ vẫn, nhưng lại do vẫn còn nặng lòng với cờ vây, Sai gắn vào bàn cờ để ngóng 1 người hoàn toàn có thể thấy mình, và giúp mình đùa cờ. Hikaru là fan duy nhất nhận thấy và nghe được Sai


Bạn đang xem:

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Ngọc Rồng Online Miễn Phí - Ngọc Rồng Online: Trang Chủ Nhận Quà

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*