Phần mềm xem camera questek là gì, hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng?

     

Đầu tiên ta vào trang http://questekvietnam.vn để tải phần mềm CMS3 về và dùng phần mềm này để tìm kiếm địa chỉ IP của camera 9411IP

*

Khi đã tải về xong xuôi thì ta chạy phần mềm CMS3

Đăng nhập vào chương trình với

Username : admin

Password : 123456

*

Khi vào được chương trình CMS3 thì ta bắt đầu tìm địa chỉ IP của camera. Kết nối camera 9411 với modem, từ chương trình CMS3 ta vào DeviceManage > AutoSearch

*

Địa chỉ camera đã được tìm thấy thì ta kiểm tra coi địa chỉ IP của camera có cùng với lớp mạng với địa chỉ modem không, nếu không trùng thì ta cần phải cầm đổi địa chỉ modem làm sao để cho trùng với lớp mạng của địa chỉ IP của camera

Bước tiếp theo lúc đã tìm thấy địa chỉ IP của camera và địa chỉ IP này trùng với lớp mạng của địa chỉ modem thì ta đăng nhập vào http://questek.net và nhập các thông số ID, USER còn PASS thì để trống, các thông số này luôn có bên trên mỗi camera 9411 lúc ta mua

*

Giao diện khi ta đăng nhập thành công vào và bấm OK để xem trực tiếp camera

*

Để liếc qua điện thoại thì vào giao diện xem trực tiếp trên web ta vào phần DeviceCfg > Setting > Info > Vesion để coi Serial ID của camera cần coi

Trên máy điện thoại ta tìm kiếm và tải phần mềm VMEye Cloud về

*

Khi đã mở chương trình VMEye Cloud lên thì cho chọn mặt tab By Device để add địa chỉ Serial ID của camera cần coi vào

*

Giao diện showroom có các thông số sau:

DeviceNam : ( điền tiên gì cũng được )

Connection : P2P Cloud

Serial No : chính là Serial ID

User Name : admin

Password : ( để trống)

Max Channel : 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì tam bấm Ok và có thể vào để coi trược tiếp camera ta vừa cài đặt xong