KẾ TOÁN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

*


*
*
*

⇒ khóa đào tạo Kế Toán Online Trực tuyến đường 1 Kèm 1 Theo yêu thương Cầu⇒ khóa huấn luyện và đào tạo gia sư kế toán tận nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu
biện pháp hạch toán những nghiệp vụ kế toán trong hotel

Hướng dẫn cách hạch toán các nhiệm vụ kế toán trong hotel và định khoản những nghiệp vụ kế toán khách sạn theo phương pháp kê khai liên tục và kiểm kê định kỳ

*

Để tập hơp thông tin ban đầu phục vụ kế toán quy trình tập hợp giá cả dịch vụ khách sạn khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong khách sạn thì kế toán cần tích lũy những bệnh từ kế toán như sau:

- Hóa đối kháng GTGT, hóa đơn bán hàng;

- Bảng châm công, bảng thanh toán tiền lương;

- Bảng tính và phân bổ tiền lương với BHXH;

- Phiếu xuất kho: Được lập khi doanh nghiệp xuất nguyên liệu, vật liệu cho các bộ phận cung cấp dịch vụ khách sạn;

- Bảng tính và phân bổ khâu hao TSCĐ;

- những chứng từ bỏ thanh toán: Phiếu thu, phiếu chi, Giấy báo nợ, báo tất cả của ngân hàng;

- các chứng từ bỏ tự lập khác...;

Các nhiệm vụ kế toán trong khách sạn và bí quyết hạch toán như sau

Căn cứ vào các thông tin thu thừa nhận ban đầu. Kế toán đề nghị tiến hành khối hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh tại doanh nghiệp marketing dịch vụ khách sạn.

Bạn đang xem: Kế toán dịch vụ khách sạn

Do đó, để phản ánh giá thành kinh doanh dịch vụ thương mại khách sạn, kế toán tài chính sử dụng những tài khoản hầu hết như:

+ TK 621 - ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

+ TK 622 - chi tiêu nhân công trực tiếp

+ TK 627 - giá thành sản xuất chung

+ TK 154 - giá cả sản xuất kinh doanh dở dang

+ TK 631 - ngân sách sản xuất (đối với ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tổn kho theo phương thức KKĐK).

1/ Hạch toán nhiệm vụ kế toán trong hotel theo phương thức kê khai hay xuyên

Trường hợp công ty kế toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên

(1) Kế toán túi tiền nguyên vật tư trực tiếp

- giá cả nguyên vật tư trực tiếp trong kinh doanh dịch vụ khách sạn thường xuyên là ngân sách về các loại thuốc tấn công răng, bàn chải, hoa để phòng, trà, báo, tạp chí, xà phòng, giấy vệ sinh... Lúc phát sinh chi phí nguyên vật liệu hực tiếp cho vận động dịch vụ khách sạn

+ trường hợp xuất vật bốn từ kho của công ty, kế toán ghi:

Nợ TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 - Nguyên liệu, thiết bị liệu.

+ ví như mua ko kể và đưa ngay vào phần tử khách sạn không qua nhập kho, địa thế căn cứ vào hóa 1-1 GTGT hoặc bảng kê thu sở hữu vật tư, kế toán tài chính ghi, kế toán ghi: .

Nợ TK 621 - ngân sách nguyên vật tư trực tiếp

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khâu trừ

Có TK 111,112 - Tổng số chi phí thanh toán.

+ Nếu công ty tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc vật liệu sử dụng cho vận động kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, căn cứ hóa đơn bán hàng thông thường, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 621 - chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 111, 112, 331,... - tổng mức vốn thanh toán.

-Xác định vị trị nguyên liệu trực tiếp lãng phí, vượt định mức, kết gửi vào giá bán vốn hàng bán:

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán

Có TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

- vào cuối kỳ tổng hợp chi tiêu nguyên liêu, vật tư trực tiếp nhằm tính túi tiền sản phẩm thương mại dịch vụ nhà hàng

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

(2) Kế toán túi tiền nhân công trực tiếp

Chi tầm giá nhân công thẳng trong kinh doanh dịch vụ khách hàng sạn có tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương trả cho nhân viên trực tiếp phục vụ phần tử lễ tân, phần tử buồng ngủ, lúc phát sinh chi phí:

-Tính lương bắt buộc trả của nhân viên cấp dưới trực tiếp ở bộ phận dịch vụ khách sạn. Căn cứ vào bảng tính lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp

Có TK 334 - nên trả tín đồ lao rượu cồn (3341).

-Tính các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên cấp dưới trực tiếp ở phần tử khách sạn. địa thế căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - giá thành nhân công trực tiếp

Nợ TK 334 - đề nghị trả người lao cồn (3341)

Có TK 338 - các khoản trích theo lương.

-Trích trước ngân sách chi tiêu tiền lương nghỉ ngơi phép buộc phải trả những năm cho người công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ, lao vụ, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - ngân sách nhân công trực tiếp

Có TK 335 - giá cả phải trả.

-Cuối kỳ:

+ Kết chuyển túi tiền nhân công thẳng lãng phí, quá định nút vào giá chỉ vốn hàng bán:

Nợ TK 632 - giá bán vô'n sản phẩm bán

Có TK 622 - giá cả nhân công trực tiếp.

+ Kết chuyển giá thành nhân công thẳng vào thông tin tài khoản liên quan liêu theo đô'i tượng tập hợp túi tiền để tính giá thành sản phẩm dịch vụ thương mại nhà hàng:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 622 - giá thành nhân công trực tiếp.

(3) kế toán tài chính chỉ phí thêm vào chung

-Tính chi phí lương, tiền công và những khoản phụ câ'p bắt buộc trả của nhân viên thống trị ở phần tử khách sạn. địa thế căn cứ vào bảng tính lương, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - chi phí sản xuất chung

Có TK 34 - phải trả bạn lao động.

-Tính các khoản trích theo lưong như BHXH, BHYT KPCĐ BHTN của nhân viên cai quản ở thành phần khách sạn (lễ tân...). địa thế căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và những khoản trích theo lương, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - chi phí sản xuâ't chung

Nợ TK 334 - yêu cầu trả tín đồ lao động

Có TK 338 - các khoản trích theo lương.

-Xuất trang bị liệu, khí cụ dụng cụ thực hiện cho bộ phận khách sạn, căn cứ vào phiêu xuât kho, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất chung

Có TK 152 - cực hiếm thực tê'vật liệu có TK 153 - quý giá thực cơ CCDC (Loại phân chia 100% giá chỉ trị).

+ Nếu dụng cụ dụng cố gắng xuất dùng có giá trị lớn, thì kế toán nên tiến hành phân bổ cho nhiều kỳ kinh doanh, địa thế căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Có TK 153 - quý hiếm thực cơ CCDC (Loại phân chia nhiều lần).

+ Định kỳ, kế toán tài chính tiên hành phân bổ dần giá bán trị nguyên lý dụng thế sử dụng, căn cứ vào bảng phân chia CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - chi phí sản xuất chung

Có TK 242 - giá trị thực tếCCDC phân bổ.

-Trích khấu hao TSCĐ thực hiện cho bộ phận khách sạn (máy giặt, điều hòa...), địa thế căn cứ vào bảng tính khâu hao, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá cả sản xuất chung có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- Các ngân sách điện, nước, chi tiêu dịch vụ mua quanh đó và ngân sách chi tiêu khác bằng tiền của bộ phận khách sạn, địa thế căn cứ vào hóa solo GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường, kế toán ghi: 

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất chung

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

bao gồm TK 111,112,331,141 - tổng vốn thanh toán

- thời điểm cuối kỳ tổng hợp giá cả sản xuất chuns đê’ tính giá thành sản phẩm dịch vụ thương mại khách sạn:

Nợ TK154 - giá cả sản xuất marketing dở dang

Co TK 627 - chi tiêu sản xuâ't chung.

(4) kế toán tổng hợp túi tiền kinh doanh dịch vụ thương mại khách sạn

Trên cơ sở ngân sách kinh doanh dịch ụ khách hàng sạn đã có được tập thích hợp theo từng khoản mục ngân sách chi tiêu kế toán tổng hợp ngân sách trên TK 154 "Chi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" (nêu DN vận dụng theo phương pháp KKTX) hoặc TK 631 "Giá thành sản xuất”(nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK).

Trên cơ sở chi phí kinh doanh dịch vụ thương mại đã hạch toán theo từng khoản mục, kế toán bắt buộc tổng họp túi tiền làm cửa hàng tính giá thành. Hạch toán tổng họp chi phí sản xuất tùy ở trong vào phương pháp hạch toán của mặt hàng tồn kho mà doanh nghiệp áp dụng

- cuối kỳ kết chuyển giá cả nguyên vật tư trực tiếp, nhân lực trực tiếp, chi phí sản xuất bình thường cho marketing dịch vụ khách hàng sạn, kế toán tài chính ghi

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất marketing dở dang.

Có TK 621 - túi tiền nguyên vật tư trực tiếp

Có TK 622 - ngân sách nhân công trực tiếp

Có TK 627 - chi tiêu sản xuất chung.

- thương mại & dịch vụ khách sạn cung ứng hoàn thành, kế toán ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn sản phẩm bán

Có TK 154 - giá thành sản xuất kinh doanh dở dang.

Về lý thuyết, vói đặc điểm của chuyển động kinh doanh thương mại & dịch vụ khách sạn là quy trình sản xuất cũng đồng thời là quy trình tiêu thụ, không có sản phẩm là thành phẩm nhập kho, sản phẩm không tổn kho, không tàng trữ được buộc phải cũng không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. Mặc dù nhiên, trong thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại này lúc có khách hàng thuê phòng từ tháng này quý phái tháng không giống hoặc ngày thời điểm cuối tháng này sang ngày đầu tháng khác thì các ngân sách phục vụ và chi tiêu khác sẽ phát sinh nhưng vào cuối tháng chưa được quý khách hàng thanh toán, khách hàng sạn không hoàn vớ việc giao hàng khách hàng, không được xác định lợi nhuận thì được coi là sản phẩm thương mại & dịch vụ dở dang cuối kì.

Chi phí thương mại dịch vụ dở dang cuối kì được xác định nhờ vào số ngày thực tiễn khách sẽ ở nhân (x) với túi tiền định mức hôm mai của loại phòng tiếp khách đang nghỉ ngơi dở dang.

2/ Hạch toán nghiệp vụ kế toán trong khách sạn theo cách thức kiểm kê định kỳ

Trường hợp công ty lớn kế toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ

(1)Kế toán ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp

- Cuối kỳ, căn cứ biên bạn dạng kiểm kê vật tư, kế toán khẳng định trị giá chỉ nguyên liệu, vật liệu xua't dùng để làm thực hiện tại quy trình đáp ứng dịch vụ vào kỳ cùng ghi.

Nợ TK 621 - ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 611 - mua hàng.

- Kết chuyển ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp vượt định nấc vào TK 632:

Nợ TK 632 - giá chỉ vô'n hàng bán

Có TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đồ Án Nền Móng Nguyễn Đình Tiến, Đồ Án Nền Móng Ts Nguyễn Đình Tiến

- Kết chuyển giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp mang lại các triển khai quy trình cung ứng dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 631 - giá cả sản xuất

Có TK 621 - giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

(2) Kế toán ngân sách chi tiêu nhân công trực tiềp

- mặt hàng tháng, tính lương buộc phải trả đến công nhân trực tiếp tiến hành dịch vụ, lao vụ:

Nợ TK 622 - chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 - bắt buộc trả người lao động.

- Tính trích bảo đảm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ, lao vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp Nợ TK 334 - nên trả người lao động

Có TK 338 - đề xuất trả, cần nộp khác.

- Trích trước giá cả tiền lương nghỉ ngơi phép phải hả trong năm cho công nhân trực tiếp triển khai dịch vụ, lao vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 622 - túi tiền nhân công trực tiếp

Có TK 335 - ngân sách chi tiêu phải trả.

- Cuối kỳ:

+ Kết chuyển ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp lãng phí, thừa định nấc vào giá bán vốn mặt hàng bán:

Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng bán

Có TK 622 - giá cả nhân công trực tiếp.

+ Kết chuyển giá thành nhân công thẳng vào tài khoản liên quan liêu theo đối tượng tập hợp bỏ ra phí:

Nợ TK 631 - ngân sách sản xuất

Có TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp.

(3) Kế toán giá cả sản xuất chung

- khi tính chi phí lương, chi phí công, những khoản phụ cấp bắt buộc trả nhân viên quản lý bộ phận dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - chi phí sản xuất chung

Có TK 334 - nên trả fan lao động.

- Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên cấp dưới quản lý bộ phận dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá thành sản xuất chung

Nợ TK 334 - nên trả bạn lao động

Có TK 338 - buộc phải trả, đề nghị nộp khác.

- Xuất nguyên liệu dùng phổ biến cho bộ phận dịch vụ, kê toán ghi:

Nợ TK 627 - chi tiêu sản xuất chung

Có TK 611 - cài hàng.

- Xuất công cụ, dung nuốm dùng chung cho hoạt động ở bộ phận dịch vụ:

+ trường hơp qui định dụng cụ có giá tri nhỏ dại sử dụng phương thức phân xẻ 1 lần, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất chung

Có TK 611 - download hàng.

+ Trờng họp) biện pháp dụng thế xuất dùng một lần, có mức giá trị lớn, sử dụng phương thức phân vấp ngã nhiều lần, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Có TK 611 - thiết lập hàng.

Khi phân bổ giá trị công cụ, khí cụ vào chi tiêu sản xuất chung, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất chung

Có TK 242 - ngân sách trả trước.

- Trích khấu hao máy móc, thiết bị, bên cửa thực hiện cho phần tử dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuất chung

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- chi phí điện, nước, mướn nhà và các túi tiền dịch vụ mua ngoại trừ khác thuộc phần tử dịch vụ, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuất chung

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khâu trừ (1331) (Nêu có)

Có TK 111, 112, 331... - Tổng số tiền thanh toán.

-Trích trước chi tiêu sửa chữa mập của tài sản cố định và thắt chặt sử dụng ở phần tử dịch vụ, kê'toán ghi:

Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuất chung

Có TK 335 - chi tiêu phải trả.

- khi phát sinh giá thành bằng chi phí khác cần sử dụng cho phần tử dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá cả sản xuất chung

Có TK 111,112,... - Tổng sô'tiền thanh toán.

- nếu phát sinh những khoản ghi giảm chi tiêu sản xuất chung, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 111 - chi phí mặt

Nợ TK 112 - Tiền gởi ngân hàng

Có TK 627 - ngân sách sản xuất chung.

- thời điểm cuối kỳ tính phân bổ túi tiền sản xuất chung được tính vào chi phí sản phẩm dịch vụ:

Nợ TK 631 - chi phí sản xuất

Có TK 627 - chi phí sản xuất chung.

(4) kế toán tổng đúng theo chỉ phí sale dịch vụ khách sạn

Chi phí marketing dịch vụ hotel trong kỳ khi tạo nên được tập hòa hợp trên những TK 621, 623, 627 theo từng vận động kinh doanh thương mại & dịch vụ cuôì kỳ sẽ được tổng hợp cùng kết gửi vào TK 154, 631 để tính giá cả sản phẩm marketing dịch vụ.

Trên cơ sở giá thành kinh doanh dịch vụ khách sạn đã hạch toán theo từng khoản mục, kế toán bắt buộc tổng hợp ngân sách chi tiêu làm cơ sở tính giá thành. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất thùy ở trong vào phương pháp hạc h toán của hàng tổn kho nhưng mà doanh nghiệp áp dụng.

- Đầu kỳ kế toán tài chính kết chuyển chi tiêu thực tế của sản xuất,kinh doanh dở dang ghi

Nợ TK 631 - ngân sách chi tiêu sản xuâ't

Có TK 154 - túi tiền sản xuất kinh doanh dở dang.

- cuối kỳ kết chuyển giá cả nguyên vật liệu trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp, túi tiền sản xuất thông thường phát sinh trong kỳ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 631 - chi tiêu sản xuất

Có TK 621 - ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp

Có TK 622 - túi tiền nhân công trực tiếp

Có TK 627 - ngân sách sản xuất chung.

- Kết chuyển giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định không được xem vào ngân sách sản phẩm dịch vụ:

Nợ TK 632 - giá bán vốn sản phẩm bán

Có TK 627 - chi tiêu sản xua't chung.

- địa thế căn cứ vào công dụng kiểm kê kế toán tài chính xác định chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xua't sale dở dang

Có TK 631 - ngân sách chi tiêu sản xuất.

Tính ngân sách chi tiêu thực tế của thành phầm hoàn thành, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán

Có TK 631 - giá thành sản xuâ't.

3/ Sổ kế toán tài chính khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán khách sạn

Tùy vào cụ thể từng doanh nghiệp áp dụng một trong số hệ thông sổ kế toán tài chính như: vẻ ngoài sổ nhật ký kết chung, bệnh từ ghi sổ, nhật ký chứng từ. Mỗi hiệ tượng ghi sổ tất cả một hệ thông số kỹ thuật khác nhau, tuy các bề ngoài sổ khác biệt nhưng các doanh nghiệp đầy đủ phải sử dụng số tổng hợp với sổ cụ thể tài khoản doanh thu.

4/ chào làng thông tin trên báo cáo tài chính

Các thông tin số liệu về ngân sách chi tiêu phát sinh trong marketing dịch vụ khách sạn được phản ánh trên Bảng bằng phẳng kê'toán và report kết quả hoạt động kinh doanh là các chỉ phung phí sản xuất sale dở dang với giá vốn hàng bán. Cụ thể theo các chỉ tiêu như sau:

Trên "Bảng cân đối kế toán" mẫu mã B01-DN: chi tiêu kinh doanh thương mại & dịch vụ khách sạn trong kỳ được phản ánh trên giá thành "Chi giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang" mã số 241.

Trên "Báo cáo kết quả vận động kinh doanh" mẫu B02-DN: túi tiền kinh doanh thương mại dịch vụ khách sạn trong kỳ được phản ảnh trên chi phí "Giá vốn sản phẩm bán" mã số 11.