Luật Cán Bộ, Công Chức Năm 2008

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------

Luật số: 22/2008/QH12

Hà Nội, ngày 13 mon 11 năm 2008

LUẬT

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Hiếnpháp nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sungmột số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

Bạn đang xem: Luật cán bộ, công chức năm 2008

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

Luật này quy địnhvề cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, côngchức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm an toàn thihành công vụ.

Điều 2. Chuyển động công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt cồn côngvụ của cán bộ, công chức là việc triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, côngchức theo phép tắc của vẻ ngoài này và các quy định khác bao gồm liên quan.

Điều 3. Các nguyên tắc trong thực hành công vụ

1. Vâng lệnh Hiếnpháp cùng pháp luật.

2. Bảo vệ lợiích trong phòng nước, quyền, công dụng hợp pháp của tổ chức, công dân.

3. Công khai,minh bạch, đúng thẩm quyền và tất cả sự kiểm tra, giám sát.

4. Bảo vệ tínhhệ thống, thống nhất, liên tục, thông liền và hiệu quả.

5. đảm bảo thứbậc hành thiết yếu và sự phối hợp chặt chẽ.

Điều 4. Cán bộ, công chức

1. Cán cỗ làcông dân Việt Nam, được thai cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theonhiệm kỳ trong cơ sở của Đảng cùng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức triển khai chính trị- xã hội sinh sống trung ương, nghỉ ngơi tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau trên đây gọichung là cấp tỉnh), sinh sống huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc (sau trên đây gọichung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách chi tiêu nhà nước.

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch,chức vụ, chức vụ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, công ty nước, tổ chứcchính trị - làng hội nghỉ ngơi trung ương, cung cấp tỉnh, cấp cho huyện; vào cơ quan, đơn vị thuộcQuân đội quần chúng mà chưa hẳn là sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, công nhânquốc phòng; vào cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân mà chưa hẳn là sĩquan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, cai quản của đơn vị sựnghiệp công lập của Đảng cộng sản Việt Nam, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội(sau trên đây gọi thông thường là đơn vị sự nghiệp công lập), vào biên chế với hưởng lươngtừ chi phí nhà nước; đối với công chức trong cỗ máy lãnh đạo, làm chủ của đơnvị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo an toàn từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập theo giải pháp của pháp luật.

3. Cán cỗ xã,phường, thị xã (sau trên đây gọi thông thường là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cửgiữ dùng cho theo nhiệm kỳ trong thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,Bí thư, Phó túng thư Đảng ủy, fan đứng đầu tổ chức chính trị - làng mạc hội; công chứccấp xóm là công dân việt nam được tuyển dụng giữ một chức vụ chuyên môn, nghiệpvụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế cùng hưởng lương từ chi tiêu nhànước.

Điều 5. Các nguyên tắc cai quản cán bộ, công chức

1. Bảo đảm an toàn sựlãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống trị của đơn vị nước.

2. Phối kết hợp giữatiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và tiêu chí biên chế.

3. Thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ, cơ chế trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấprõ ràng.

4. Việc sử dụng, đánh giá, phân một số loại cán bộ,công chức phải dựa trên phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức và năng lực thi hành côngvụ.

5. Thực hiệnbình đẳng giới.

Điều 6. Chính sách đối cùng với người có tài năng

Nhà nước cóchính sách nhằm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng với đãi ngộ xứng danh đốivới người có tài năng.

Chính đậy quy địnhcụ thể bao gồm sách đối với người tài giỏi năng.

Điều 7. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong lý lẽ này,các từ bỏ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phòng ban sửdụng cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩmquyền quản lí lý, phân công, cha trí, khám nghiệm việc tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi củacán bộ, công chức.

2. Cơ quanquản lý cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyềntuyển dụng, té nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, mang lại thôi việc, ngủ hưu, giải quyếtchế độ, cơ chế và khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức.

3. địa chỉ việclàm là công việc gắn cùng với chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức và ngạch công chức đểxác định biên chế và sắp xếp công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Ngạch làtên gọi mô tả thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ của côngchức.

5. Xẻ nhiệmlà bài toán cán bộ, công chức được ra quyết định giữ một chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý hoặcmột ngạch theo lý lẽ của pháp luật.

6. Miễnnhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức vụ khi chưa hếtnhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn vấp ngã nhiệm.

7. Bãi nhiệmlà việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

8. Giáng chứclà câu hỏi công chức giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống dùng cho thấp hơn.

9. Biện pháp chứclà việc cán bộ, công chức lãnh đạo, cai quản không được liên tiếp giữ chức vụlãnh đạo, cai quản khi không hết nhiệm kỳ hoặc không hết thời hạn ngã nhiệm.

10. Điềuđộng là vấn đề cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyểntừ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến thao tác làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

11. Luânchuyển là câu hỏi cán bộ, công chức lãnh đạo, cai quản được cử hoặc bổnhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, thống trị khác trong 1 thời hạn tuyệt nhất địnhđể thường xuyên được đào tạo, tu dưỡng và rèn luyện theo yêu mong nhiệm vụ.

12. Biệtphái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này đượccử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác theo yêu ước nhiệm vụ.

13. Từchức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, thống trị đề nghị được thôigiữ dùng cho khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn ngã nhiệm.

CHƯƠNG II

NGHĨA VỤ, QUYỀNCỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mục 1. NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 8. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, bên nước vànhân dân

1. Trung thànhvới Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam; bảo vệdanh dự sông núi và tác dụng quốc gia.

2. Tôn trọngnhân dân, tận tụy giao hàng nhân dân.

3. Contact chặtchẽ cùng với nhân dân, lắng nghe chủ ý và chịu đựng sự đo lường và tính toán của nhân dân.

4. Chấp hànhnghiêm chỉnh con đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật ở trong phòng nước.

Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ

1. Thựchiện đúng, đầy đủ và phụ trách về công dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnđược giao.

2. Có ý thức tổchức kỷ luật; nghiêm trang chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơnvị; báo cáo người tất cả thẩm quyền lúc phát hiện hành động vi bất hợp pháp luật trongcơ quan, tổ chức, đối chọi vị; đảm bảo bí mật bên nước.

3. Dữ thế chủ động vàphối hợp nghiêm ngặt trong thực hành công vụ; giữ lại gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức,đơn vị.

4. Bảo vệ, quảnlý và thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

5. Chấp hànhquyết định của cấp trên. Lúc có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luậtthì đề xuất kịp thời báo cáo bằng văn bạn dạng với người ra quyết định;trường hợp tín đồ ra đưa ra quyết định vẫn quyết định việc thực hành thì phải có văn bảnvà fan thi hành cần chấp hành nhưng mà không chịu trách nhiệm về kết quả của việcthi hành, đồng thời report cấp trên trực tiếp của tín đồ ra quyết định. Ngườira đưa ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước điều khoản về đưa ra quyết định của mình.

6. Những nghĩa vụkhác theo luật của pháp luật.

Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là bạn đứng đầu

Ngoài việc thựchiện luật pháp tại Điều 8 cùng Điều 9 của nguyên lý này, cán bộ, công chức là người đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

1. Chỉ đạo tổchức triển khai nhiệm vụ được giao và phụ trách về kết quả chuyển động củacơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

2. Kiểm tra,đôn đốc, phía dẫn câu hỏi thi hành công vụ của cán bộ, công chức;

3. Tổ chức triển khai thựchiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, chốnglãng mức giá và chịu trách nhiệm về việc để xẩy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phítrong cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;

4. Tổ chức thựchiện các quy định của quy định về dân nhà cơ sở, văn hóa công sở trong cơquan, tổ chức, đối chọi vị; cách xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyềnquản lý bao gồm hành vi phạm luật kỷ luật, pháp luật, gồm thái độ quan liêu, hách dịch,cửa quyền, khiến phiền hà cho công dân;

5. Xử lý kịpthời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền giảiquyết khiếu nại, tố giác và đề xuất của cá nhân, tổ chức;

6. Các nghĩa vụkhác theo luật pháp của pháp luật.

Mục 2. QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm an toàn các điều kiệnthi hành công vụ

1. Được giaoquyền cân đối với nhiệm vụ.

2. Được bảo đảmtrang thiết bị và những điều kiện làm việc khác theo mức sử dụng của pháp luật.

4. Được đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chủ yếu trị, chăm môn, nghiệp vụ.

5. Được pháp luậtbảo vệ khi thi hành công vụ.

Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về chi phí lương và các chế độliên quan đến tiền lương

1. Được đơn vị nướcbảo đảm tiền lương hài hòa với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điềukiện kinh tế tài chính - buôn bản hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biêngiới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có đk kinhtế - thôn hội đặc trưng khó khăn hoặc trong những ngành, nghề có môi trường độc hại,nguy hiểm thừa kế phụ cung cấp và cơ chế ưu đãi theo mức sử dụng của pháp luật.

2. Đượchưởng tiền làm cho thêm giờ, tiền làm cho đêm, công tác phí và các cơ chế khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi ngơi

Cán bộ, công chứcđược nghỉ mặt hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết và xử lý việc riêng biệt theo chế độ củapháp phương pháp về lao động. Ngôi trường hợp vì yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức khôngsử dụng hoặc áp dụng không hết số ngày nghỉ thường niên thì quanh đó tiền lương cònđược thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho phần nhiều ngày ko nghỉ.

Điều 14. Các quyền không giống của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chứcđược bảo vệ quyền học tập tập, phân tích khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế,xã hội; được hưởng cơ chế ưu đãi về công ty ở, phương tiện đi lại, chế độ bảohiểm xã hội, bảo đảm y tế theo khí cụ của pháp luật; ví như bị yêu thương hoặc hysinh trong những lúc thi hành công vụ thì được xem như xét tận hưởng chế độ, chính sách nhưthương binh hoặc được xem như xét để thừa nhận là liệt sĩ và những quyền không giống theoquy định của pháp luật.

Mục 3. ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chứcphải tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong chuyển động công vụ.

Điều 16. Văn hóa tiếp xúc ở công sở

1. Trong giaotiếp ngơi nghỉ công sở, cán bộ, công chức phải tất cả thái độ lịch sự, tôn kính đồng nghiệp;ngôn ngữ tiếp xúc phải chuẩn chỉnh mực, rõ ràng, mạch lạc.

2. Cán bộ, công chức nên lắng nghe chủ ý của đồngnghiệp; công bằng, vô tư, rõ ràng khi thừa nhận xét, tấn công giá; thực hiện dân chủvà hòa hợp nội bộ.

3. Khi thi hànhcông vụ, cán bộ, công chức yêu cầu mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phonglịch sự; giữ lại gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân

1. Cán bộ, côngchức phải gần gũi với nhân dân; tất cả tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc,khiêm tốn; ngôn ngữ tiếp xúc phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

2. Cán bộ, côngchức ko được hách dịch, cửa quyền, gây cực nhọc khăn, phiền hà mang đến nhân dân khithi hành công vụ.

Mục 4. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 18. Những bài toán cán bộ, công chức không được thiết kế liên quan mang lại đạođức công vụ

1. Trốn tránhtrách nhiệm, thoái thác trách nhiệm được giao; tạo bè phái, mất đoàn kết; từ ý bỏviệc hoặc tham mái ấm gia đình công.

2. Thực hiện tàisản của nhà nước và của quần chúng. # trái pháp luật.

4. Biệt lập đốixử dân tộc, nam giới nữ, thành phần buôn bản hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới hầu hết hình thức.

Điều 19. Những bài toán cán bộ, công chức không được gia công liên quan đếnbí mật công ty nước

2. Cán bộ, côngchức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến kín đáo nhà nước thì trong thời hạnít độc nhất vô nhị là 05 năm, kể từ khi có ra quyết định nghỉ hưu, thôi việc, ko được làmcông câu hỏi có tương quan đến ngành, nghề mà trước đó mình đã đảm nhiệm cho tổ chức,cá nhân vào nước, tổ chức, cá nhân nước quanh đó hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủquy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn cơ mà cán bộ, công chứckhông được thiết kế và chính sách đối với những người dân phải vận dụng quy định tại Điềunày.

Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được gia công

Ngoài những việckhông được làm quy định trên Điều 18 và Điều 19 của giải pháp này, cán bộ, công chứccòn không được gia công những việc liên quan đến sản xuất, ghê doanh, công tác nhânsự pháp luật tại qui định phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chốnglãng giá tiền và những việc khác theo chính sách của pháp luật và của cơ quan bao gồm thẩmquyền.

CHƯƠNG III

CÁN BỘ ỞTRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Điều 21. Cán bộ

1. Cán cỗ quy địnhtại khoản 1 Điều 4 của lý lẽ này bao gồm cán bộ trong cơ quan của Đảng cùng sảnViệt Nam, đơn vị nước, tổ chức chính trị - làng hội làm việc trung ương, cung cấp tỉnh, cung cấp huyện.

2. Ban ngành cóthẩm quyền của Đảng cùng sản vn căn cứ vào điều lệ của Đảng cộng sản ViệtNam, của tổ chức triển khai chính trị - xóm hội và khí cụ của hiện tượng này quy định cụ thể chứcvụ, chức vụ cán bộ thao tác trong cơ sở của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chứcchính trị - buôn bản hội.

Chức vụ, chứcdanh cán bộ làm việc trong phòng ban nhà nước được khẳng định theo công cụ của Luậttổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức triển khai Toà án nhân dân, công cụ tổchức Viện kiểm ngay cạnh nhân dân, Luật tổ chức triển khai Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật truy thuế kiểm toán nhà nước vàcác cơ chế khác của luật pháp có liên quan.

Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ

1. Thực hiệncác nghĩa vụ, quyền hình thức tại Chương II và các quy định không giống có tương quan củaLuật này.

2. Thực hiệnnhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo vẻ ngoài của Hiến pháp, lao lý và điều lệ của tổ chứcmà bản thân là thành viên.

3. Chịu đựng tráchnhiệm trước Đảng, nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền vềviệc triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao.

Điều 23. Bầu cử, chỉ định chức vụ, chức danh cán cỗ trong cơ sở củaĐảng cùng sản Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội

Việc bầu cử, bổnhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ sở của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chứcchính trị - xã hội được tiến hành theo cơ chế của điều lệ, luật pháp có liênquan.

Điều 24. Thai cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trongcơ quan nhà nước

Việc thai cử,phê chuẩn, chỉ định chức vụ, chức vụ cán cỗ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhànước từ tw đến cấp cho huyện được triển khai theo phép tắc của Hiến pháp, Luậttổ chức Quốc hội, Luật tổ chức triển khai Chính phủ, luật pháp tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật tổ chức triển khai Tòa ánnhân dân, Luật tổ chức triển khai Viện kiểm tiếp giáp nhân dân, Luật truy thuế kiểm toán nhà nước, Luật thai cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân.

Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng so với cán bộ

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ phải địa thế căn cứ vàotiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu thương cầu nhiệm vụ và tương xứng với quy hoạchcán bộ.

2. Chính sách đào tạo,bồi chăm sóc cán cỗ do cơ quan bao gồm thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Uỷ banthường vụ Quốc hội, cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

Điều 26. Điều động, vận chuyển cán cỗ

1. địa thế căn cứ vàoyêu mong nhiệm vụ, quy hướng cán bộ, cán cỗ được điều động, giao vận trong hệthống các cơ quan tiền của Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị nước, tổ chức triển khai chính trị - xãhội.

2. Việc điều động,luân đưa cán bộ được thực hiện theo luật pháp của quy định và của ban ngành cóthẩm quyền.

Điều 27. Mục đích review cán bộ

Đánh giá bán cán bộđể hiểu rõ phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ,kết quả tiến hành nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là địa thế căn cứ để cha trí, sửdụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ phép tắc và thực hiện chính sách đối vớicán bộ.

Điều 28. Nội dung review cán bộ

1. Cán bộ đượcđánh giá bán theo những nội dung sau đây:

a) Chấp hành đườnglối, nhà trương, chính sách của Đảng cùng pháp luật của phòng nước;

b) Phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lựclãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

d) Tinh thầntrách nhiệm trong công tác;

đ) kết quả thựchiện trách nhiệm được giao.

2. Câu hỏi đánhgiá cán bộ được triển khai hàng năm, trước lúc bầu cử, phê chuẩn, xẻ nhiệm, quyhoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi hoàn thành nhiệm kỳ, thời gian luânchuyển.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán cỗ được triển khai theoquy định của điều khoản và của cơ quan gồm thẩm quyền.

Điều 29. Phân loại đánh giá cán bộ

1. Căn cứ vào kếtquả đánh giá, cán bộ được phân loại reviews như sau:

a) hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

b) ngừng tốt nhiệm vụ;

c) xong xuôi nhiệm vụ nhưng còn tiêu giảm về năng lực;

d) Không xong xuôi nhiệm vụ.

2. Công dụng phânloại nhận xét cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ đượcđánh giá.

3. Cán cỗ 02năm liên tiếp dứt nhiệm vụ nhưng còn giảm bớt về năng lượng hoặc có 02 nămliên tiếp, trong những số đó 01 năm xong xuôi nhiệm vụ nhưng còn giảm bớt về năng lượng và01 năm không kết thúc nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí côngtác khác.

Cán cỗ 02 nămliên tiếp không ngừng nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền miễn nhiệm,cho thôi làm cho nhiệm vụ.

Điều 30. Xin thôi có tác dụng nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Cán bộ gồm thểxin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong những trường phù hợp sau đây:

a) không được sứckhỏe;

b) ko đủnăng lực, uy tín;

c) Theo yêu cầunhiệm vụ;

d) vì lý dokhác.

2. Thẩm quyền,trình tự, giấy tờ thủ tục xin thôi có tác dụng nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiệntheo quy định của luật pháp và của cơ quan gồm thẩm quyền.

Điều 31. Nghỉ ngơi hưu đối với cán bộ

1. Cán bộ được ngủ hưutheo quy định của bộ luật lao động.

2. Trước 06tháng, tính đến ngày cán cỗ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đối chọi vị quản lý cán bộphải thông tin cho cán bộ bởi văn phiên bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng,tính mang đến ngày cán cỗ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị cai quản cán cỗ ra quyếtđịnh ngủ hưu.

3. Trong trườnghợp sệt biệt, đối với cán bộ giữ công tác từ bộ trưởng hoặc tương tự trở lêncó thể được kéo dài thời gian công tác theo vẻ ngoài của cơ quan gồm thẩm quyền.

CHƯƠNG IV

CÔNG CHỨC ỞTRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Mục 1. CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 32. Công chức

1. Công chứcquy định tại khoản 2 Điều 4 của biện pháp này bao gồm:

a) Công chứctrong phòng ban của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng hội;

b) Công chứctrong phòng ban nhà nước;

c) Công chức trong máy bộ lãnh đạo, quảnlý của đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Công chức trongcơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội dân chúng mà không hẳn là sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp, người công nhân quốc phòng; công chức vào cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Côngan quần chúng. # mà không hẳn là sĩ quan, hạ sĩ quanchuyên nghiệp.

2. Chính phủquy định ví dụ Điều này.

Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức

1. Thực hiệncác nghĩa vụ, quyền giải pháp tại Chương II và các quy định không giống có tương quan củaLuật này.

2. Thực hiệnnhiệm vụ, quyền lợi theo công cụ của Hiến pháp, pháp luật.

3. Chịu tráchnhiệm trước cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền về việc triển khai nhiệm vụ, quyền hạnđược giao.

Xem thêm: Xem Phim Hoạt Hình Hay Nhất, Phim Hoạt Hình/Bông Cải Trắng Kiêu Ngạo

Điều 34. Phân loại công chức

1. Căn cứ vào ngạch được té nhiệm, côngchức được phân loại như sau:

a) nhiều loại A gồmnhững tín đồ được chỉ định vào ngạch siêng viên thời thượng hoặc tương đương;

b) một số loại B gồmnhững fan được chỉ định vào ngạch nhân viên chính hoặc tương đương;

c) các loại C gồmnhững bạn được chỉ định vào ngạch nhân viên hoặc tương đương;

d) nhiều loại D gồmnhững người được chỉ định vào ngạch cán sự hoặc tương tự và ngạch nhân viên.

2. Căn cứvào địa điểm công tác, công chức được phân loại như sau:

a) Công chức giữchức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Công chứckhông giữ công tác lãnh đạo, quản lý.

Mục 2. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụngcông chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí bài toán làm và tiêu chí biên chế.

Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển chọn công chức

1. Người có đủcác điều kiện tiếp sau đây không rõ ràng dân tộc, phái nam nữ, thành phần xóm hội, tínngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chọn công chức:

a) tất cả một quốctịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổitrở lên;

c) Có đơn dựtuyển; gồm lý định kỳ rõ ràng;

d) có văn bằng,chứng chỉ phù hợp;

đ) bao gồm phẩm chấtchính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt;

e) Đủ mức độ khoẻđể thực hiện nhiệm vụ;

g) các điều kiệnkhác theo yêu cầu của địa chỉ dự tuyển.

2. Hầu hết ngườisau trên đây không được đk dự tuyển chọn công chức:

a) ko cư trútại Việt Nam;

b) Mất hoặc bịhạn chế năng lượng hành vi dân sự;

c) Đang bị truycứu nhiệm vụ hình sự; sẽ chấp hành hoặc vẫn chấp hành xong phiên bản án, quyết địnhvề hình sự của toàn án nhân dân tối cao mà không được xóa án tích; vẫn bị vận dụng biện pháp xử lýhành bao gồm đưa vào cửa hàng chữa bệnh, cửa hàng giáo dục.

Điều 37. Cách thức tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụngcông chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ ngôi trường hợp cơ chế tại khoản2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải cân xứng với ngành, nghề,bảo đảm chắt lọc được những người dân có phẩm chất, trình độ và năng lượng đáp ứngyêu mong tuyển dụng.

2. Người dân có đủđiều kiện giải pháp tại khoản 1 Điều 36 của luật này cam đoan tình nguyện có tác dụng việctừ 05 năm trở lên sinh sống miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộcthiểu số, vùng có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển chọn dụngthông qua xét tuyển.

3. Cơ quan chính phủ quy định ví dụ việc thi tuyển, xét tuyển chọn công chức.

Điều 38. Qui định tuyển dụng công chức

1. đảm bảo côngkhai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

2. đảm bảo an toàn tính cạnh tranh.

3. Tuyển lựa chọn đúng người đáp ứng nhu cầu yêu mong nhiệm vụvà vị trí câu hỏi làm.

4. Ưu tiên tuyển lựa chọn người tài năng năng, người có công cùng với nước, ngườidân tộc thiểu số.

Điều 39. Cơ quan triển khai tuyển dụng công chức

1. Tand nhândân buổi tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước triển khai tuyểndụng và phân cung cấp tuyển dụng công chức vào cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc quyềnquản lý.

2. Văn phòng công sở Quốchội, Văn phòng quản trị nước triển khai tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơnvị trực thuộc quyền quản lý.

3. Bộ, cơ quanngang bộ, ban ngành thuộc chính phủ tuyển dụng cùng phân cung cấp tuyển dụng công chứctrong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý.

4. Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh tuyển chọn dụng và phân cấp cho tuyển dụng công chức vào cơ quan, tổ chức,đơn vị ở trong quyền cai quản lý.

5. Phòng ban củaĐảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng hội tuyển dụng và phân cung cấp tuyểndụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lí lý.

Điều 40. Tập sự so với công chức

Người được tuyểndụng vào công chức bắt buộc thực hiện cơ chế tập sự theo phép tắc của chủ yếu phủ.

Điều 41. Tuyển chọn chọn, chỉ định Thẩm phán, Kiểm liền kề viên

Việc tuyển chọn chọn,bổ nhiệm Thẩm phán tandtc nhân dân, Kiểm gần kề viên Viện kiểm giáp nhân dân đượcthực hiện theo hình thức của luật pháp về tổ chức Tòa án nhân dân và pháp luật vềtổ chức Viện kiểm gần kề nhân dân.

Mục 3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 42. Ngạch công chức và việc chỉ định vào ngạch công chức

1. Ngạch công chức bao gồm:

a) siêng viêncao cung cấp và tương đương;

b) chăm viênchính cùng tương đương;

c) chuyên viênvà tương đương;

d) Cán sự vàtương đương;

đ) Nhân viên.

2. Bài toán bổ nhiệmvào ngạch phải đảm bảo an toàn các điều kiện sau đây:

a) fan được bổnhiệm tất cả đủ tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nhiệm vụ của ngạch;

b) việc bổ nhiệmvào ngạch nên đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức,đơn vị.

3. Vấn đề bổ nhiệmvào ngạch công chức được thực hiện trong các trường phù hợp sau đây:

a) bạn được tuyển dụng đã ngừng chế độ tập sự;

b) Công chứctrúng tuyển chọn kỳ thi nâng ngạch;

c) Công chứcchuyển quý phái ngạch tương đương.

Điều 43. Chuyển ngạch công chức

1. Gửi ngạchlà việc công chức đang giữ ngạch của ngành trình độ này được bổ nhiệm sang ngạchcủa ngành trình độ chuyên môn khác tất cả cùng sản phẩm bậc về siêng môn, nghiệp vụ.

2. Công chức đượcchuyển ngạch phải có một cách đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyểnvà cân xứng với nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao.

3. Công chức đượcgiao trách nhiệm không cân xứng với siêng môn, nhiệm vụ của ngạch công chức đanggiữ thì đề xuất được chuyển ngạch đến phù hợp.

4. Ko thựchiện nâng ngạch, nâng lương khi đưa ngạch.

Điều 44. Nâng ngạch công chức

1. Việc nâng ngạchphải địa thế căn cứ vào vị trí vấn đề làm, tương xứng với tổ chức cơ cấu công chức của cơ quan, tổchức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

2. Công chức cóđủ tiêu chuẩn, điều kiện để phụ trách vị trí câu hỏi làm tương xứng với ngạch caohơn thì được đăng ký tuyển sinh nâng ngạch.

3. Kỳ thi nângngạch được tổ chức theo chính sách cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách hàng quanvà đúng pháp luật.

Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

1. Cơ quan, tổchức, đối kháng vị mong muốn về công chức đảm nhiệm vị trí vấn đề làm tương ứng với ngạchdự thi thì công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được đk dự thi.

2. Công chứcđăng ký dự thi nâng ngạch phải bao gồm phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, năng lực, trìnhđộ siêng môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu ước của ngạch dự thi.

Điều 46. Tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức

1. Nội dung vàhình thức thi nâng ngạch công chức phải cân xứng với siêng môn, nhiệm vụ củangạch dự thi, đảm bảo lựa lựa chọn công chức bao gồm năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệpvụ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi và đáp ứng nhu cầu yêu ước nhiệm vụ.

2. Bộ Nội vụ chủtrì, phối phù hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức.

3. Chính phủ quy định cụ thể về câu hỏi thi nâng ngạch công chức.

Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC

Điều 47. Chế độ đào tạo, tu dưỡng công chức

1. Nội dung,chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, tu dưỡng công chức phải địa thế căn cứ vàotiêu chuẩn chỉnh chức danh, phục vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch công chứcvà tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hình thứcđào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:

a) Bồi dưỡngtheo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức;

b) Đào tạo, bồidưỡng theo những chức danh lãnh đạo, quản ngại lý.

3. Nội dung,chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do chính phủ quy định.

Điều 48. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồidưỡng công chức

1. Cơ quan, tổchức, đơn vị làm chủ công chức có nhiệm vụ xây dựng và công khai quy hoạch,kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo thành nguồn và nâng cấp năng lực, trình độ chuyênmôn, nhiệm vụ của công chức.

2. Cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng sử dụng công chức có nhiệm vụ tạo điều kiện để công chức thamgia đào tạo, bồi dưỡng cải thiện năng lực, chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ củacông chức.

3. Kinh phí đầu tư đàotạo, bồi dưỡng công chức do giá thành nhà nước cấp cho và các nguồn thu không giống theoquy định của pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm và quyền hạn của công chức trong đào tạo, bồidưỡng

1. Công chứctham gia đào tạo, tu dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡngvà chịu sự quản lý của đại lý đào tạo, bồi dưỡng.

2. Công chứctham gia đào tạo, bồi dưỡng được tận hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời hạn đào tạo,bồi dưỡng được tính vào rạm niên công tác làm việc liên tục, được xét nâng lương theoquy định của pháp luật.

3. Công chức đạtkết quả xuất sắc đẹp trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

4. Công chức đãđược đào tạo, bồi dưỡng nếu từ ý vứt việc, xin thôi việc phải đền bù giá thành đàotạo, tu dưỡng theo vẻ ngoài của pháp luật.

Mục 5. ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄNNHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 50. Điều cồn công chức

1. Việc điều độngcông chức phải địa thế căn cứ vào yêu cầu trọng trách và phẩm chất bao gồm trị, đạo đức,năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của công chức.

2. Công chức đượcđiều động nên đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với vị trí vấn đề làmmới.

Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ phục vụ lãnh đạo, thống trị

1. Việc bổ nhiệmcông chức giữ dịch vụ lãnh đạo, cai quản phải địa thế căn cứ vào:

a) Nhu cầu, nhiệmvụ của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

b) Tiêu chuẩn,điều khiếu nại của dùng cho lãnh đạo, quản lí lý.

Thẩm quyền,trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, làm chủ được triển khai theo quyđịnh của quy định và của cơ quan tất cả thẩm quyền.

2. Thời hạn chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, cai quản là 05năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền bắt buộc xem xét bổnhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Công chức đượcđiều động cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, thống trị đang đảm nhiệm,trừ trường thích hợp kiêm nhiệm.

Điều 52. Luân chuyển công chức

1. địa thế căn cứ vàoyêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụngcông chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơquan của Đảng cùng sản Việt Nam, bên nước, tổ chức chính trị - làng hội.

2. Bao gồm phủquy định rõ ràng việc luân chuyển công chức.

Điều 53. Biệt phái công chức

1. Cơquan, tổ chức, 1-1 vị cai quản công chức biệt phái công chức đến thao tác làm việc ở cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng khác theo yêu ước nhiệm vụ.

2. Thời hạn biệtphái không thực sự 03 năm, trừ một số ngành, nghành nghề dịch vụ do chính phủ nước nhà quy định.

3. Công chức biệtphái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơiđược cử mang đến biệt phái.

4. Công chức biệtphái mang lại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số,vùng có điều kiện kinh tế tài chính - làng hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sáchưu đãi theo hình thức của pháp luật.

5. Cơ quan, tổchức, đơn vị cai quản công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công vấn đề phù hợpcho công chức khi không còn thời hạn biệt phái.

6. Ko thựchiện biệt phái công chức thanh nữ đang mang thai hoặc nuôi nhỏ dưới 36 mon tuổi.

Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức

1. Công chứclãnh đạo, làm chủ có thể tự chức hoặc miễn nhiệm trong những trường hòa hợp sau đây:

a) không được sứckhỏe;

b) ko đủnăng lực, uy tín;

c) Theo yêu cầunhiệm vụ;

d) do lý dokhác.

2. Công chứclãnh đạo, làm chủ sau khi từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợpvới chăm môn, nghiệp vụ được đào tạo và giảng dạy hoặc nghỉ ngơi hưu, thôi việc.

3. Công chứclãnh đạo, thống trị xin từ bỏ chức hoặc miễn nhiệm nhưng không được cấp bao gồm thẩm quyềnđồng ý mang đến từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải liên tiếp thực hiện nay nhiệm vụ, quyềnhạn của mình.

4. Thẩm quyền,trình tự, thủ tục xem xét, đưa ra quyết định việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chứclãnh đạo, cai quản được thực hiện theo qui định của lao lý và của ban ngành cóthẩm quyền.

Mục 6. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Điều 55. Mục đích nhận xét công chức

Đánh giá chỉ côngchức để triển khai rõ phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn,nghiệp vụ, tác dụng thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là địa thế căn cứ đểbố trí, sử dụng, xẻ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ dụng cụ và thực hiệnchính sách đối với công chức.

Điều 56. Nội dung nhận xét công chức

1. Công chức đượcđánh giá chỉ theo những nội dung sau đây:

a) Chấp hành đườnglối, nhà trương, chính sách của Đảng cùng pháp luật trong phòng nước;

b) Phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối làm việc;

c) Năng lực,trình độ siêng môn, nghiệp vụ;

d) quy trình tiến độ và kếtquả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thầntrách nhiệm và phối hợp trong triển khai nhiệm vụ;

e) thể hiện thái độ phụcvụ nhân dân.

2. Kế bên nhữngquy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, cai quản còn được tấn công giátheo các nội dung sau đây:

a) tác dụng hoạtđộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, cai quản lý;

b) Năng lựclãnh đạo, quản lí lý;

c) năng lực tậphợp, kết hợp công chức.

3. Việc đánhgiá công chức được tiến hành hàng năm, trước lúc bổ nhiệm, quy hoạch, điều động,đào tạo, bồi dưỡng, khi dứt thời gian luân chuyển, biệt phái.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức.

Điều 57. Trách nhiệm review công chức

1. Người đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng công chức gồm trách nhiệm nhận xét công chứcthuộc quyền.

2. Câu hỏi đánhgiá tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng do bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứccấp trên cai quản trực tiếp thực hiện.

Điều 58. Phân loại reviews công chức

1. địa thế căn cứ vào kếtquả tiến công giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức như sau:

a) hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

b) xong tốt nhiệm vụ;

c) xong nhiệm vụ cơ mà còn hạn chế về năng lực;

d) Không xong xuôi nhiệm vụ.

2. Hiệu quả phânloại reviews công chức được giữ vào làm hồ sơ công chức và thông báo đến công chứcđược đánh giá.

3. Công chức 02năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn tinh giảm về năng lực hoặc bao gồm 02 nămliên tiếp, trong số đó 01 năm ngừng nhiệm vụ dẫu vậy còn giảm bớt về năng lực và01 năm không xong xuôi nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền bốtrí công tác làm việc khác.

Công chức 02năm tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩmquyền giải quyết thôi việc.

Mục 7. THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 59. Thôi việc so với công chức

1. Công chức đượchưởng chính sách thôi câu hỏi nếu trực thuộc một trong những trường hòa hợp sau đây:

a) Do bố trí tổchức;

b) Theo nguyệnvọng cùng được cấp có thẩm quyền đồng ý;

c) Theo quy địnhtại khoản 3 Điều 58 của dụng cụ này.

2. Công chứcxin thôi việc theo nhu cầu thì buộc phải làm đối kháng gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cóthẩm quyền xem xét, quyết định. Vào thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dìm đơn, cơquan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải vấn đáp bằng văn bản, còn nếu không đồng ýcho thôi việc thì nên nêu rõ lý do; ngôi trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơnvị tất cả thẩm quyền gật đầu mà từ ý bỏ vấn đề thì không được hưởng chính sách thôi việcvà yêu cầu bồi thường giá thành đào tạo, bồi dưỡng theo lý lẽ của pháp luật.

3. Không giảiquyết thôi việc so với công chức vẫn trong thời gian xem xét kỷ qui định hoặctruy cứu nhiệm vụ hình sự.

4. Ko giảiquyết thôi việc đối với công chức đàn bà đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 thángtuổi, trừ trường phù hợp xin thôi vấn đề theo nguyện vọng.

Điều 60. Nghỉ ngơi hưu so với công chức

1. Công chức đượcnghỉ hưu theo quy định của bộ luật lao động.

2. Trước 06tháng, tính mang đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ côngchức phải thông tin bằng văn bạn dạng về thời gian nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đếnngày công chức ngủ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ công chức ra quyết địnhnghỉ hưu.

CHƯƠNG V

CÁN BỘ, CÔNGCHỨC CẤP XÃ

Điều 61. Chức vụ, chức vụ cán bộ, công chức cấp xã

1. Cán bộ, côngchức cấp xã luật pháp tại khoản 3 Điều 4 của luật pháp này bao gồm cán bộ cấp buôn bản vàcông chức cấp cho xã.

2. Cán bộ cấpxã có những chức vụ sau đây:

a) bí thư, PhóBí thư Đảng uỷ;

b) nhà tịch,Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c) nhà tịch,Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

d) chủ tịch Uỷban mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

đ) bí thư ĐoànThanh niên cùng sản hồ nước Chí Minh;

e) quản trị HộiLiên hiệp thiếu phụ Việt Nam;

g) chủ tịch HộiNông dân nước ta (áp dụng đối với xã, phường, thị xã có hoạt động nông, lâm,ngư, diêm nghiệp và có tổ chức triển khai Hội nông dân Việt Nam);

h) quản trị HộiCựu binh sỹ Việt Nam.

3. Công chức cấpxã có các chức danh sau đây:

a) Trưởng Công an;

b) chỉ đạo trưởngQuân sự;

c) văn phòng -thống kê;

d) Địa chủ yếu -xây dựng - city và môi trường thiên nhiên (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chủ yếu -nông nghiệp - thi công và môi trường (đối cùng với xã);

đ) Tài bao gồm -kế toán;

e) tứ pháp - hộtịch;

g) văn hóa - xãhội.

Công chức cấpxã do cấp thị trấn quản lý.

4. Cán bộ, côngchức cấp xã cách thức tại khoản 2 và khoản 3 Điều này bao hàm cả cán bộ, công chứcđược luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp cho xã.

5. địa thế căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, điểm sáng của địaphương, chính phủ nước nhà quy định ví dụ số lượng cán bộ, công chức cung cấp xã.

Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ,công chức cấp cho xã

1. Thực hiệncác nghĩa vụ, quyền cách thức tại hiện tượng này, lao lý khác của lao lý có liênquan, điều lệ của tổ chức mà bản thân là thành viên.

2. Cán bộ, công chức cấp cho xã lúc giữ phục vụ được hưởng lương với chếđộ bảo hiểm; khi thôi duy trì chức vụ, nếu đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo dụng cụ củapháp luật được coi như xét chuyển thành công chức, vào trường phù hợp này, được miễnchế độ tập sự và hưởng chế độ, chế độ liên tục; nếu như không được đưa thànhcông chức mà không đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi tận hưởng lương và thực hiện đóngbảo hiểm từ bỏ nguyện theo cách thức của pháp luật; trường phù hợp là cán bộ, công chứcđược điều động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan tất cả thẩm quyền sắp xếp côngtác phù hợp hoặc giải quyết cơ chế theo quy định của pháp luật.

Chính bao phủ quy địnhcụ thể khoản này.

Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức cấpxã

1. Vấn đề bầu cửcán cỗ cấp xã được triển khai theo cơ chế của phương pháp tổchức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, điều lệ của tổ chức có liên quan, cácquy định không giống của quy định và của cơ quan gồm thẩm quyền.

2. Vấn đề tuyển dụng công chức cấp xã buộc phải thông quathi tuyển; đối với các xóm miền núi, biên giới, hải đảo,vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn thì rất có thể đượctuyển dụng thông qua xét tuyển.

Chủ tịch Uỷ bannhân dân cung cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo hiện tượng của Chínhphủ.

3. Bài toán đào tạo,bồi chăm sóc cán bộ, công chức cấp cho xã phải địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức vụ,chức danh, yêu cầu trách nhiệm và tương xứng với quy hoạch cán bộ, công chức.

Chế độ đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã vì chưng cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sảnViệt Nam, cơ quan chính phủ quy định.

Kinh tổn phí đào tạo,bồi chăm sóc cán bộ, công chức cấp cho xã do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thukhác theo công cụ của pháp luật.

Điều 64.Đánh giá, phân loại, xinthôi làm nhiệm vụ, trường đoản cú chức, miễn nhiệm, thôi việc, ngủ hưu đối với cán bộ,công chức cấp xã

Việc đánh giá, phân loại, xin thôi có tác dụng nhiệm vụ, trường đoản cú chức,miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ ngơi hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiệntheo quy định khớp ứng của chế độ này đối với cán bộ, công chức và những quy địnhkhác của pháp luật, điều lệ có liên quan.

CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Điều 65. Nội dung cai quản cán bộ, công chức

1. Nội dung làm chủ cán bộ, công chức bao gồm:

a) phát hành vàtổ chức tiến hành văn phiên bản quy phi pháp luật về cán bộ, công chức;

b) xây cất kếhoạch, quy hoạch cán bộ, công chức;

c) nguyên lý chứcdanh và cơ cấu cán bộ;

d) vẻ ngoài ngạch, chức danh, mã số công chức; tế bào tả, nguyên tắc vịtrí việc làm và cơ cấu công chức để xác minh số lượng biên chế;

đ) những công táckhác liên quan đến cai quản cán bộ, công chức lý lẽ tại dụng cụ này.

2. Ban ngành cóthẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Uỷ ban hay vụ Quốc hội, cơ quan chính phủ quyđịnh ví dụ nội dung quản lý cán bộ, công chức phép tắc tại Điều này.

Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức

1. Thẩm quyền ra quyết định biên chế cán cỗ được thựchiện theo dụng cụ của pháp luật và cơ quan tất cả thẩm quyền của Đảng cùng sản ViệtNam.

2. Uỷban thường vụ Quốc hội đưa ra quyết định biên chế công chức của văn phòng Quốc hội, Kiểmtoán nhà nước, tandtc nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân dân.

3. Chủ tịch nướcquyết định biên chế công chức của Văn phòng chủ tịch nước.

4. Thiết yếu phủ đưa ra quyết định biên chế công chức của bộ, cơ sở ngang bộ,cơ quan tiền thuộc chính phủ, cung cấp tỉnh, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ở trong nhà nước.

5. Căn cứ vàoquyết định tiêu chuẩn biên chế được chính phủ nước nhà giao, Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnhquyết định biên chế công chức trong phòng ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp.

6. Ban ngành cóthẩm quyền của Đảng cùng sản nước ta quyết định biên chế công chức vào cơquan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng hội.

Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

1. Việc làm chủ cán bộ, công chức được thực hiệntheo hình thức của pháp luật này, các quy định khác của lao lý có liên quan, điềulệ của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng mạc hội cùng văn bạn dạng của cơquan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

2. Chínhphủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức.

Bộ Nội vụ chịutrách nhiệm trước chính phủ nước nhà thực hiện quản lý nhà nước về công chức.

Bộ, cơ sở ngangbộ, Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiệnviệc quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cung cấp của bao gồm phủ.

Uỷ ban nhân dâncấp thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình thực hiện nay việc quản lý nhànước về công chức theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Cơ quan cóthẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - thôn hội trong phạm vichức năng, nhiệm vụ của chính mình thực hiện việc thống trị công chức theo phân cấp cho củacơ quan bao gồm thẩm quyền và theo phương tiện của chủ yếu phủ.

Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức

1. Sản phẩm năm,Chính phủ report Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

2. Việc chuẩn bịbáo cáo của chính phủ về công tác làm chủ cán bộ, công chức được phép tắc nhưsau:

a) Bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ, Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh báo cáo về công tácquản lý cán bộ, công chức nằm trong quyền quản lý;

b) toàn án nhân dân tối cao nhândân buổi tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao, kiểm toán Nhà nước, văn phòng và công sở Quốchội, Văn phòng quản trị nước report về công tác quản lý cán bộ, công chức thuộcquyền quản ngại lý;

c) phòng ban cóthẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xóm hội report vềcông tác thống trị công chức thuộc quyền quản lí lý.

Các report quyđịnh tại các điểm a, b với c khoản này được nhờ cất hộ đến cơ quan chính phủ trước ngày 30tháng 9 hàng năm để tổng hợp, chuẩn bị report trình Quốc hội.

3. Việc chuẩn bịbáo cáo công tác cai quản cán bộ trong cơ sở của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chứcchính trị - xóm hội triển khai theo biện pháp của luật pháp và của cơ quan có thẩmquyền.

4. Ngôn từ báocáo công tác quản lý cán bộ, công chức triển khai theo cơ chế tại Điều 65 củaLuật này.

Điều 69. Thống trị hồ sơ cán bộ, công chức

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền chịu trách nhiệm làm chủ hồsơ cán bộ, công chức ở trong quyền cai quản lý. Hồ sơ cán bộ, công chức phải tất cả đầy đủtài liệu theo quy định, bảo vệ chính xác diễn biến, quy trình công tác của cánbộ, công chức.

2. Phòng ban cóthẩm quyền của Đảng cộng sản vn hướng dẫn việc lập, cai quản hồ sơ cán bộ,công chức trực thuộc quyền quản ngại lý.

3. Cỗ Nội vụ hướngdẫn vấn đề lập, thống trị hồ sơ cán bộ, công chức, trừ ngôi trường hợp phép tắc tại khoản2 Điều này.

CHƯƠNG VII

CÁC ĐIỀU KIỆNBẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ

Điều 70. Công sở

1. Văn phòng làtrụ sở làm việc của phòng ban của Đảng cùng sản Việt Nam, đơn vị nước, tổ chức chínhtrị - làng hội, đơn vị sự nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa chỉ cửa hàng cụ thể, bao hàm công trình xây dựng,các gia tài khác nằm trong khuôn viên trụ sở có tác dụng việc.

2. Bên nước đầutư xây dựng văn phòng cho cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị nước, tổ chứcchính trị - xóm hội.

3. Quymô, địa chỉ xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế văn phòng do cơ quan có thẩm quyền quy định,phù phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy bộ của từng cơ quan, tổ chức, đơnvị sẽ được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền phê cẩn thận và tiêu chuẩn, định mức sửdụng.

Điều 71. Nhà tại công vụ

1. đơn vị ởcông vụ vị Nhà nước chi tiêu xây dựng để cán bộ, công chức được điều động, luânchuyển, biệt phái thuê trong thời gian đảm nhiệm công tác. Khi không còn thời hạn điềuđộng, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà tại công vụ đến cơquan, tổ chức, 1-1 vị làm chủ nhà làm việc công vụ.

2. Cơquan, tổ chức, solo vị quản lý nhà ngơi nghỉ công vụ phải bảo đảm việc quản ngại lý, sử dụngnhà nghỉ ngơi công vụ đúng mục đích, đối tượng.

Điều 72. Trang thiết bị thao tác trong công sở

1. đơn vị nước bảođảm trang thiết bị làm việc trong văn phòng để giao hàng việc thực hành công vụ; chútrọng đầu tư, ứng dụng technology thông tin nhằm cải thiện hiệu quả thi hành côngvụ.

2. địa thế căn cứ vàoyêu mong nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức, 1-1 vị tiến hành việc buôn bán trang thiết bịlàm vấn đề theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng gia tài nhà nước.

3. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị cótrách nhiệm thành lập quy chế cai quản trang thiết bị thao tác làm việc trong công sở, bảođảm hiệu quả, huyết kiệm.

Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ

Nhà nước bố trí phương một thể đi lại cho cán bộ, công chức nhằm thi hànhcông vụ theo luật của quy định về cai quản lý, sử dụng gia sản nhà nước; trườnghợp không sắp xếp được thì cán bộ, công chức được thanh toán ngân sách chi tiêu đi lại theoquy định của chủ yếu phủ.

CHƯƠNG VIII

THANH TRACÔNG VỤ

<