Nghe Bài Hát Khoảnh Khắc

chỉ từ một dòng lá cuối thu mỏng mảnh manh chỉ với một mình em xót xa đợi anh chỉ từ đêm nay mai lá cơ rơi chỉ từ đêm nay mai lá tê rơi Khi mùa thu khuất vị trí cuối trời Giọt nước mắt khô không lời và rồi ngày thu qua trống tênh buồn vui Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi chỉ với đêm nay hãy đến bên anh chỉ còn đêm ni hãy đến bên anh nếu như ngày mai bước chân anh về Một xác lá rơi mặt hè... Ngày đông tái tê * fan về đây với anh trở về bên cạnh em, về trên đây với căn nhà xưa êm đềm vòng tay cùng làn môi nóng ngày mon chờ muốn Người về đây với em, người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời ngày đông đến bên hiên rồi... Về đây với em (Hát lại từ đầu, lặp lại *) chỉ với một chiếc lá cuối thu mỏng mảnh manh chỉ từ một bản thân em... Xót xa hóng anh...

Bạn đang xem: Nghe bài hát khoảnh khắc


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: “ Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau ”, Review Sách Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.