NỐT NHẠC ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG

Cảm Âm Độ Ta ko Độ đàn bà | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse 1

Phật ở trên cơ cao quá, mãi mãi không độ tới nàngfa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solVạn dặm tương tư vày ai, tiếng mõ vang lên phũ phàngsol sol la sib la do2, do2 do2 la sol la faChùa này sẽ không thấy láng nàng, người thương đề chẳng hy vọng nở hoafa fa sol la do2 re, re re fa la fa solDòng kinh còn lưu vạn chữ, bỉ ngạn khóa lên mấy thufa sol fa sol fa la, fa sol fa sol sib la

Verse 2

Hồng trần lúc này xa quá, ái ố không thể giãi bàyfa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solHỏi fan ra đi bởi đâu, chắc hẳn rằng không thể con quay đầusol sol la sib la do2, do2 do2 la sol la faMộng này tan theo nhẵn phật, trả lại bạn áo cà safa fa sol la do2 re, re re fa la fa solVì sao độ ta ko độ nàng???fa sol fa sol fa re re

Verse 3

Vì fan hoa rơi hữu ý, khiến cho nước chảy càng vô tìnhfa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solMột thưở niên hoa vừa lòng tan, tiếng mõ xưa rồi loạnsol sol la sib la do2, do2 do2 sol la faBồ đề không nghe giờ nàng, hồng trần vẫn mấy độ hoafa fa sol la do2 re, re re fa la fa solMắt còn vương color máu, hồng nhan chẳng thấy đâu???la fa sol fa la, fa sol fa sol sib la

Verse 4

Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cưng cửng thường trở nên họafa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solVài độ xuân thu vừa qua, chắc hẳn rằng không còn thấy nàngsol sol la sib la do2, do2 do2 la sol la faHỏi phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinhfa fa la do2 re, re re fa la fa solVì sao độ ta không độ nàng???fa sol fa sol fa re re

Verse 5

Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tìnhfa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solMột thưở niên hoa vừa lòng tan, giờ mõ xưa rối loạnsol sol la sib la do2, do2 do2 sol la faBồ đề ko nghe tiếng nàng, hồng trần sẽ mấy độ hoafa fa sol la do2 re, re re fa la fa solMắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng thấy đâu???la fa sol fa la, fa sol fa sol sib la

Verse 6

Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cưng cửng thường vươn lên là họafa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 solVài độ xuân thu vừa qua, chắc rằng không còn thấy nàngsol sol la sib la do2, do2 do2 la sol la faHỏi phật vào kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinhfa fa sol do2 re, re re fa la fa solVì sao độ ta không độ nàng???fa sol fa sol fa re re

Tone cao

Verse 1

Phật sinh sống trên tê cao quá, mãi mãi ko độ cho tới nàngdo2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Vạn dặm tương tư vì ai, giờ đồng hồ mõ vang lên phũ phàngre2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2Chùa này không thấy láng nàng, nhân tình đề chẳng ý muốn nở hoado2 do2 re2 mi2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Dòng khiếp còn lưu vạn chữ, bỉ ngạn phủ lên mấy thudo2 re2 do2 re2 do2 mi2, do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Verse 2

Hồng trần từ bây giờ xa quá, ái ố chẳng thể giãi bàydo2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Hỏi bạn ra đi do đâu, chắc hẳn rằng không thể cù đầure2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2Mộng này tung theo nhẵn phật, trả lại fan áo cà sado2 do2 re2 mi2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Vì sao độ ta không độ nàng???do2 re2 do2 re2 do2 la la

Verse 3

Vì tín đồ hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tìnhdo2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Một thưở niên hoa thích hợp tan, giờ đồng hồ mõ xưa rồi loạnre2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 re2 mi2 do2Bồ đề ko nghe tiếng nàng, hồng trần sẽ mấy độ hoado2 do2 re2 mi2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng thấy đâu???mi2 do2 re2 do2 mi2, do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Verse 4

Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cưng cửng thường thay đổi họado2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Vài độ xuân thu vừa qua, chắc rằng không còn thấy nàngre2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2Hỏi phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinhdo2 do2 mi2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Vì sao độ ta không độ nàng???do2 re2 do2 re2 do2 la la

Verse 5

Vì fan hoa rơi hữu ý, khiến nước tan càng vô tìnhdo2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Một thưở niên hoa hòa hợp tan, giờ mõ xưa rối loạnre2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 re2 mi2 do2Bồ đề không nghe giờ nàng, hồng trần sẽ mấy độ hoado2 do2 re2 mi2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng thấy đâu???mi2 do2 re2 do2 mi2, do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Verse 6

Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường đổi thay họado2 do2 re2 mi2 sol2 la2, la2 la2 sol2 mi2 sol2 re2Vài độ xuân thu vừa qua, chắc rằng không còn thấy nàngre2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2, sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2Hỏi phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinhdo2 do2 re2 sol2 la, la la do2 mi2 do2 re2Vì sao độ ta không độ nàng???do2 re2 do2 re2 do2 la la

đứng top 10 cảm âm thanh hoa được tìm kiếm nhiều nhất T9/2021 với cảm âm độ ta không độ phái nữ mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” trường hợp thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn ko hãy coment cho cửa hàng chúng tôi biết dưới phần comment nhé!