Phiếu chi theo thông tư 107

Trong thời điểm này, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng chủng loại Phiếu bỏ ra vị Sở Tài thiết yếu phát hành. Dưới đây, videoclipvn.com giới thiệu đến bạn các mẫu mã này và cách ghi.

Một số mẫu mã Phiếu đưa ra vì chưng Sở Tài bao gồm ban hành

Hiện giờ, Bộ Tài bao gồm đã phát hành một trong những chủng loại Phiếu đưa ra cố nhiên những văn uống phiên bản nlỗi sau:

- Phiếu đưa ra mẫu mã số C41-BB theo Thông tư 79/2019/TT-BTC;

- Phiếu bỏ ra chủng loại số C41-BB theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;

- Phiếu đưa ra mẫu số 02-TT theo thông tư 132/2018/TT-BTC;

- Phiếu đưa ra mẫu số 02-TT theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC;

- Phiếu bỏ ra mẫu mã số 02-TT theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC;

Chi tiết những mẫu Phiếu chi

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư79/2019/TT-BTC


ĐƠN VỊ:…………………………

Mã QHNS:……………………….

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 107

Mẫu số: C41-BB

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……nămSố: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên tín đồ nộp tiền:……………………………………………….

Nội dung:…………………………………………………………

Số tiền:………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bởi chữ):…………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI LẬP(Ký, bọn họ tên)

Đã thừa nhận đầy đủ số tiền: - Bằng số:……………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………….

THỦ QUỸ

(Ký, bọn họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………….

+ Số chi phí quy đổi:……………………………………….


ĐƠN VỊ:…………………………

Mã QHNS:……………………….

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……nămSố: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên tín đồ nộp tiền:………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………….(nhiều loại tiền)

(Viết bằng chữ):…………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP(Ký, họ tên)

Đã nhận đầy đủ số tiền: - Bằng số:………………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………………

THỦ QUỸ(Ký, bọn họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN(Ký, bọn họ tên)

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ:…………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………….


Đơn vị:...................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông bốn số 132/2018/TT-BTC

PHIẾU CHI Quyển số:..........

Ngày .....mon .....năm ....... Số :.....................

Họ và thương hiệu tín đồ nhận tiền:................................................................................

Lý vày chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng tự gốc:

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

Kế tân oán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người dấn tiền

(Ký, chúng ta tên)

Đã nhấn đủ số tiền (viết bởi chữ) :............................................................................


Mẫu Phiếu bỏ ra bởi vì Bộ Tài chính phát hành (Hình ảnh minh họa)

Đơn vị: …………………

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ với thương hiệu fan thừa nhận tiền:..................................................................................................

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sử 2021, Đáp Án Đề Thi Môn Lịch Sử Thpt Quốc Gia 2021

Lý do chi:..........................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bởi chữ):.......................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng dấu)

Kế toán thù trưởng(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Người dấn tiền(Ký, họ tên)

Đã dấn đầy đủ số chi phí (viết bởi chữ):.....................................................................................

+ Tỷ giá chỉ nước ngoài tệ:...............................................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài nên đóng góp dấu)


Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

PHIẾU CHI Quyển số:..........

Ngày .....tháng .....năm ....... Số :.....................

Nợ :....................

Có :.....................

Họ cùng tên fan nhấn tiền:..................................................................................

Lý vì chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bởi chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

Ngày ...mon ....năm.....

Giám đốc

Kế toán thù trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người thừa nhận tiền

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

Đã dấn đầy đủ số chi phí (viết bằng chữ) :.......................................................................

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ (quà bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài yêu cầu đóng dấu)


Hướng dẫn biện pháp viết vào mẫu mã Phiếu bỏ ra update 2021

- Ghi rõ tên đơn vị chức năng cùng ảnh hưởng đơn vị chức năng góc bên trên phía bên trái của Phiếu chi;

- Khi lập phiếu đưa ra nên ghi rõ số phiếu với ngày, mon, năm lập phiếu;

- Phiếu chi rất cần được đóng thành quyển, mỗi quyển bắt buộc ghi số quyển với số của từng Phiếu chi;

- Dòng "Họ thương hiệu tín đồ thừa nhận tiền": Ghi rõ họ tên fan nhận tiền;

- Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ liên quan bạn nhận chi phí, đơn vị chức năng công tác của người thừa nhận tiền;

- Dòng “Lý bởi vì nộp”: Ghi rõ câu chữ chi tiền: đưa ra trả lương mon 02; đưa ra cài đặt máy tính nhằm bàn…

- Dòng “Số tiền” bắt buộc ghi cả bằng số cùng bằng văn bản nhằm tách sửa chữa;


- Dòng “Kèm theo”: Ghi số hội chứng từ cội tất nhiên. Nên ghi chi tiết thương hiệu từng các loại hội chứng từ tất nhiên.

Phiếu đưa ra được lập thành 03 liên, trình kế toán thù trưởng, người có quyền lực cao ký, tiếp đến thủ quỹ xuất quỹ.

Sau lúc nhận đủ số chi phí, tín đồ nhấn tiền ghi rõ số chi phí đã nhận được, tiếp nối cam kết cùng ghi rõ bọn họ thương hiệu vào phiếu.

Liên 01 giữ ở địa điểm lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để làm ghi sổ quỹ cùng gửi đến kế toán nhằm vào sổ kế toán thù, liên 03 giao cho tất cả những người dấn tiền.

(Nếu sử dụng mẫu mã Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho tất cả những người nhấn tiền, 01 liên kết kinh doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

- Phiếu chi phải đóng góp thành quyển, trong những Phiếu đưa ra bắt buộc ghi số quyển cùng số của từng Phiếu đưa ra.

- Số Phiếu chi phải tiến công liên tục vào một kỳ kế toán thù.

-Từng phiếu đưa ra bắt buộc ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, mon, năm chi chi phí. Dòng "Số tiền" ghi ngay số bằng chữ số tiền suất quỹ ghi rõ đơn vị tính là VNĐ xuất xắc USD.

- Phiếu bỏ ra được lập thành 03 liên với chỉ sau Khi tất cả đầy đủ chữ cam kết của bạn lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỷ mới được xuất quỹ.

Sau lúc nhấn đủ số chi phí tín đồ nhận cần ghi số chi phí đã nhận được bằng chữ ký thương hiệu cùng ghi rõ bọn họ thương hiệu vào Phiếu bỏ ra. Crúc ý nếu như là bỏ ra ngoại tệ, bắt buộc ghi rõ tỷ giá, mức giá thành tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng thể tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

- Các mẫu mã Phiếu đưa ra này hiện tại gồm phân phối quyển in sẵn, hoàn toàn có thể áp dụng được.

Phiếu đưa ra tất cả yêu cầu đóng góp vệt không?

Theo dụng cụ hiện giờ Khi lập phiếu chi thì cần phải tất cả không thiếu chữ ký kết của tín đồ lập phiếu, fan nhận chi phí, kế tân oán, thủ quỹ, thủ trưởng và đóng lốt tròn thẳng ví như thủ trưởng ký kết, ví như vắng ngắt phương diện thủ trưởng thì đóng góp vết treo.

Trên đây là những chủng loại Phiếu chi mà Sở Tài chính phát hành, quý khách hàng đọc còn thắc mắc, có thể tương tác 1900 6192 để được cung cấp.