Tạm biệt nhé lynk lee

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches khổng lồ Tạm Biệt Nhé by Lynk Lee, Phúc Bằng. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the traông chồng where the trachồng can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Tạm biệt nhé lynk lee


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Đom ĐómJachồng - J97A Major411B110
*
Thất Tình (DJ Minh Anh Remix)Trinc Dinc QuangA Major911B140
*
Lieu anh co the yeu emKhac VietA Major611B114
*
Giả Vờ Nhưng Em Yêu AnhMiu LêA Major411B130
*
Forever AloneJustaTeeA Major711B114
*
Có Ai Thương Em Nhỏng Anh (feat. Touliver)Tóc Tiên, TouliverA Major611B105
Thức GiấcDa LABA Major611B127
*
Beo Dat May TroiAnh KhangA Major211B109
*
Tình quý khách hàng Diệu Kỳ - RemixRicky Star, AMEE, Lăng LD, HoaproxA Major911B128
*
Yêu Em Rất NhiềuHoang TonA Major511B130
*
Ba Kể Con NgheNguyễn Hải Phong, Xì TrumA Major411B130
*
Gió Vẫn HátLong PhạmA Major311B139
*
Người Em Cố Đô (feat. Đaa)Rum, ĐaaA Major511B184
*
Mộng Ulặng Ương Hồ ĐiệpDương Edward, Trần Hải NamA Major411B176
*
anh gio da damTkhô hanh HungA Major911B142

Tạm Biệt Nhé by Lynk Lee, Phúc Bằng Information

This tuy nhiên is trachồng #1 in Những Bài Hát Hay Về Học Trò by Lynk Lee, Phúc Bằng, which has a total of 9 tracks. The duration of this traông chồng is 4:47 & was released on January 17, 2017.As of now, this traông chồng is currently not as popular as other songs out there.Tạm Biệt Nhé doesn"https://videoclipvn.com/tam-biet-nhe-lynk-lee/imager_2_20939_700.jpgt provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

Xem thêm: Nơi Bán Sữa Đặc Không Đường Mua Ở Đâu, Sữa Đặc Không Đường Probios 500Ml

Tạm Biệt Nhé BPM

Tạm Biệt Nhé has a BPM of 200.Since this track has a tempo of 200, the tempo markings of this tuy vậy would bePreslớn (very, very fast).Overall, we believe sầu that this song has a extremely fast tempo.

Tạm Biệt Nhé Key

The key of Tạm Biệt Nhé is A Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this traông xã is 11B.So, the perfect camelot match for 11B would be either 11B or 12A.While, 12B can give sầu you a low energy boost.For moderate energy boost, you would use 8B và a high energy boost can either be 1B or 6B.Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 11A or 10B will give sầu you a low energy drop, 2B would be a moderate one, and 9B or 4B would be a high energy drop.Lastly, 8A allows you khổng lồ change the mood.