Lời Bài Hát Thành Phố Sau Lưng

lúc vũ trụ lên đèn tp ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang truất phế sau lưng. Ni góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê hương đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu biệt lập những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm ánh nắng kinh đô, thèm ly bia qua giờ đồng hồ nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân.Nay trả lại cho tất cả những người thành phố sau sống lưng môi ngọt rượu nồng, giày xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi sinh sống trấn quân thù hôm mai tỏ mặt.

Bạn đang xem: Lời bài hát thành phố sau lưng


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Phim Tình Cảm Khiêu Gợi Tình Và Lãng Mạn, Khám Phá 9 Bộ Phim Gợi Tình Và Lãng Mạn

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.