Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội theo quyết định 595/qđ

Mã số bảo hiểm xã hội ( BHXH ) được xem như là mã số định danh duy nhất được cấp cho một cá nhân ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được cơ quan BHXH cấp và nó gắn liền xuyên suốt với quá trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân.

Để thuận tiện cho người lao động tra cứu số sổ hiểm xã hôi, quá trình đóng bảo hiểm xã hội… người lao động thực hiện theo hướng dẫn mà Văn Phòng Luật Sư Kết Nối chia sẻ nhé ! 

*
*
*
*

Các bước đăng ký số điện thoại nhận mã OTP với cơ quan bảo hiểm:

Theo điều 1công văn 5147/BHXH-QLT2018 quy định:

Để đảm bảo thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN việc tra cứu phải thông qua số điện thoại di động của cá nhân người tham gia bảo hiểm,do đó:

-Đối với đơn vị có phát sinh tăng mới lao động:  trong trường hợp chưa có mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXHà thực hiện kê khai tờ khai TK1-TS ( ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH) với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QĐ1259N

Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: đơn vị thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động cá nhân người tham gia, lập mẫu TK1-TS, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QĐ1259N. Trường hợp có số lao động lớn lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường SĐT, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH

Đối với người lao động đã nghỉ việc: kê khai mẫu TJK1-TS gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh SĐT cá nhân.