Truyện tranh nhóm máu o

Tháng 5/2015, đều chương đầu tiên của tập thể nhóm Máu O ra mắt trong sự e dè, nghi ngại của đa số độc giả. Các độc giả vẫn mang đến rằng, một cỗ truyện tranh nói đến 1 cuộc thi kiến thức trên truyền hình sẽ không tránh khỏi khô khannhàm chán và …giáo điều.

Tuy nhiên, gần như sự trả toàn biến hóa khi 2 chương đầu tiên của tập thể nhóm Máu O được upload lên videoclipvn.com

Phản ứng của fan hâm mộ chỉ hoàn toàn có thể tóm gọn trong một câu: “Không thể tin được”


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":178000,"display_regular_price":178000,"image":"title":"nmovol4in1","caption":"","url":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1.jpg","alt":"","src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/06/14183326/nmovol4in1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330127,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"178,000₫","sku":"nmo-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330103,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":65000,"display_regular_price":65000,"image":"title":"nmovol4_1","caption":"","url":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":344,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"65,000₫","sku":"nmo-4-combo","variation_description":"","variation_id":330104,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":45000,"display_regular_price":45000,"image":"title":"nmovol3_1","caption":"","url":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","alt":"","src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":343,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫","sku":"nmo-3-combo","variation_description":"","variation_id":330105,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":" Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":39000,"display_regular_price":39000,"image":"title":"nmovol2_1","caption":"","url":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","alt":"","src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":342,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"39,000₫","sku":"nmo-2-combo","variation_description":"","variation_id":330106,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":29000,"image":"title":"nmovol1_1","caption":"","url":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","alt":"","src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.videoclipvn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":341,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"29,000₫","sku":"nmo-1-combo","variation_description":"","variation_id":330107,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false>">