Victoria song

(GDVN) - thuộc trực thuộc doanh nghiệp SM, nhưng lại 9 cô nàng SNSD luôn khiến dân tình xốn xang về phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp thì 5 cô nàng dễ thương f(x) lại hoàn toàn ngược lại.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*