Vở bài tập toán lớp 4 bài 115

     
- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân tách số từ nhiênBài 98: Phân số và phép phân chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu mã số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: đối chiếu hai phân số khác chủng loại sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: luyện tập chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 115

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 36 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Lời giải:

*
*

Bài 2 trang 36 VBT Toán 4 Tập 2:
2.Tính(Theo mẫu):

Mẫu:

Xem thêm: Đầm Dự Tiệc Sang Trọng Trẻ Trung Sang Trọng Siêu Sang Giá Tốt

*

Lời giải:

Mẫu:


*

Bài 3 trang 36 VBT Toán 4 Tập 2:

Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được

*
tấn, tuần vật dụng hai được
*
tấn, tuần thứ cha được
*
tấn . Hỏi sau ba tuần fan công nhân đó hai được bao nhiêu tấn cà phê?